II redovna skupština akcionara ZIF "EUROFOND" A.D. Podgorica - u postupku transformacijea