Za investitore

Jedna tajna uspjeha u životu je da čovjek bude spreman kada mu se ukaže prilika za nešto.

- Benjamin Disraeli