III (ponovljena) vanredna skupština akcionara Fonda zajednickog ulaganja "EUROFOND" AD - Podgorica