Saziv za I (ponovljenu) vanrednu skupštinu ZIF Eurofonda