SAZIV ZA ŠESTU REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA ZIF "EUROFOND" AD PODGORICA