V vanredna sjednica skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda "Eurofond" ad Podgorica – u postupku transformacije