• EUROFOND
    Da dobar dan preraste u bolje sjutra.
  • Život ne pruža veće zadovoljstvo od savladavanja poteškoća na putu uspjeha,
    postavljanje novih ciljeva i njihovo dostizanje.
    Dr. Samuel

Dobrodošli u Eurofond budućnost

Da dobar dan preraste u bolje sjutra.

Želite da investirate?

Posjetite stranicu Eurofonda namijenjenu Vama!

Vrijednost investicione jedinice OIF Eurofond

na dan 28. Januar 2018. godine iznosi

0,00351680 €