Lokanda

Lokanda

Zemljište ukupne površine 2.627 m2, upisano u LN br. 427 KO Cetinje I (Stara Lokanda – Cetinje), na kat. parceli br. 3701 površine 1.392 m2, i na kat. parceli br. 3702 površine 1.235 m2.

Na kat. parceli br. 3701, odnosno na dijelu urbanističke parcele 10 u bloku br. 24a, u zahvatu DUP-UP "Istorijsko jezgro Cetinje" predviđena je izgradnja objekta hotelskog tipa „Lokanda“ S+P+2+M, izgrađene neto površine 2.680 m2, u gabaritima i izgledu objekta prije rušenja u zemljotresu 1979. godine, a koji objekat ima tretman zaštićenog spomenika kulture.


Još iz ponude za investitore

OTVORI Portfolio placeholder

Servis Import

Bar, Crna Gora
OTVORI Thumb 90230441 b566 4fba 96a7 f03ba056caad

Robna kuća

Bar, Crna Gora
OTVORI Portfolio placeholder

Liješnje

Podgorica, Crna Gora
OTVORI Thumb c7229d45 9d77 465b 8aa5 8bd5e79699dc

Atraktivni lokalitet

Kolašin, Crna Gora