Škaljari

Škaljari

  • Lokacija je cca 2.040 m2
  • DUP-om predviđena gradnja objekata predviđene spratnosti Pr+4Sp
  • Bruto razvijena površina objekta cca 5.040 m2
  • površina postojećeg objekta cca 1.000 m2
  • namjena objekta – poslovni, stambeni, hotel

More from investment opportunities

SHOW Portfolio placeholder

Liješnje

Podgorica, Crna Gora
SHOW Thumb ffdec2bf 48a4 4b9d a949 cc987fe1e3eb

Škaljari

Kotor, Crna Gora
SHOW Portfolio placeholder

Servis Import

Bar, Crna Gora
SHOW Portfolio placeholder

Servis Import

Podgorica, Crna Gora