Škaljari

Škaljari

  • Lokacija je cca 2.040 m2
  • DUP-om predviđena gradnja objekata predviđene spratnosti Pr+4Sp
  • Bruto razvijena površina objekta cca 5.040 m2
  • površina postojećeg objekta cca 1.000 m2
  • namjena objekta – poslovni, stambeni, hotel

More from investment opportunities

SHOW Thumb 9adc8b33 b84a 4b2b 9ef2 e8da53c195db

Lokanda

Cetinje, Crna Gora
SHOW Portfolio placeholder

Liješnje

Podgorica, Crna Gora
SHOW Portfolio placeholder

Servis Import

Bar, Crna Gora
SHOW Portfolio placeholder

Servis Import

Podgorica, Crna Gora