Škaljari

Škaljari

  • Lokacija je cca 2.040 m2
  • DUP-om predviđena gradnja objekata predviđene spratnosti Pr+4Sp
  • Bruto razvijena površina objekta cca 5.040 m2
  • površina postojećeg objekta cca 1.000 m2
  • namjena objekta – poslovni, stambeni, hotel

More from investment opportunities

SHOW Thumb a14c5f3f 6030 4528 8783 8116e4755147

Saltern

Ulcinj, Crna Gora
SHOW Thumb 31000125 17cb 4348 a54c 6e9a19ef31e9

Hotel Grand

Cetinje, Crna Gora
SHOW Thumb 9adc8b33 b84a 4b2b 9ef2 e8da53c195db

Lokanda

Cetinje, Crna Gora
SHOW Thumb ffdec2bf 48a4 4b9d a949 cc987fe1e3eb

Škaljari

Kotor, Crna Gora